BUDAYA RIKUH PDF Cetak Surel
Penilaian Pengguna: / 0
JelekBagus 
Ditulis oleh Admin2   
Senin, 23 May 2011 02:34

Unggal esuk nang kantore Guplo dianakaken apel. Apele diwiwiti jam setengah wolu teng. Wiwit sekang pejabat tekan tukang pel kabeh melu apel. Sing ora apel dicatet nang absen apel. Nek lara ditulis S (sakit), nek ijin ditulis I (ijin), nek dinas nang jaba ditulis DL ( dinas luar), nek ora ana kabare ditulis TK ( tanpa keterangan) alias mbolos. Catetan apel dilaporna lesan nang komandan apel maring pembina apel. Lembaran apel terus ditumpuk nggo data saben dinane.

Kejaba hormat grak maring pembina apel, uga ndonga bareng ben kerjane waras slamet, lancar ora ana alangan apa-apa, lan olih rejeki sing halal. Sedurunge ndonga bareng, pembina apel maca "12 Etika Budaya Malu" Aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, lan ditirokna nang kabeh sing melu apel.

Rolas etika budaya malu (budaya isin) kuwe isine : 1. Isin keri mlebu kantor, 2. Isin ora melu apel, 3. Isin sering ora mlebu langka ketrangan, 4. Isin sering njaluk ijin ora mlebu kantor, 5. Isin kerja ora karo program, 6. Isin bali sedurunge bubar jam kantor, 7. Isin sering ninggal meja kerja langka alesan penting, 8. Isin kerja langka perjtanggunjawabene, 9. Isin kerjane mubah (kepiran), 10. Isin nganggo sragam ora rapi lan langka atribute, 11. Isin ora nglakoni ngibadah manut tuntunan agamane, 12. Isin ora njaga citra Korp Aparatur Pemerintah.

Pada maca bareng 12 Etika Budaya Malu kuwe apik. Nanging lewih apike aja mung diwaca tok tapi diapalna, direnungna, diresapi terus dipraktekna unggal dinane. Sebab 12 Etika Budaya Malu kuwe ngemu pendidikan sing apik banget kanggo ndandani mentale pegawe ben lewih apik ngembene.

Ujare kaki Wira sing wis meh pensiun, 12 Etika Budaya Malu nek disimpulna jane sederhana ya kuwe “Pada nglakoni sing diperintah nang agama lan aja nglakoni larangane agama”. Angger babagan kuwe wis pada bisa nglakoni Insya Alloh 12 Etika Budaya Malu bakale bisa ngrubah sikap mental pegawe. Kabeh mesthine isin angger ora nglakoni babagan sing apik lan uga isin nek nglakoni babagan sing ora apik. Aja malah kewalik.

Angger pancen isin telat mlebu kantor, ya mangkate sing gasik. Anggermangkat gasik jelas ora telat lan mesti melu apel. Aja ngasih ora mlebu kantor ora ngabari. Jaman siki wis canggih, SMS bae wis cukup. Tapi ya kuwe, aja keseringen.

Angger kerja ya nganggo program dadi jelas arahe lan jelas hasile. Angger ora nduwe program pada bae lunga ora nduwe tujuan. Tekan ngendi bae ya ora gutul-gutul. Angger mangsane urung bali ya aja minggat. Angger ana kepentingan ya pamit maring kancane. Aja blanas-blonos, sebab kerja nang nggone pemerintah ora kaya kerja nang nggone kakine .

Aja keseringen ninggalna meja kerja angger pancen ora ana kepentingan. Tapi ya ana pegawe ngartekna beda. Jere kancane Guplo, angger isin ninggalna meja, mejane digawa bae. "Kuwe jenenge ngledhek!”, ujare Kaki Wira.

Kejaba kuwe, nek nganggo klambi ya sing rapi aja dobal-dabel. Atribute dienggo. Ning ya kuwe, aja kabeh atribut sing ana dienggo kabeh mengko pating trempel nang klambi malah kaya wong kenthir.

Sing penting banget pada isin nek ora nglakoni ibadah lan ora melu njaga jenenge Korp Aparatur Pemrentah. Babagan sing keri kiye perlu dingerteni. Sebab akeh sing wis nglakoni ngibadah ningen ora bisa njaga Korp. Contone pirang-pirang ora perlu tek critakna.

Kaki Wira weling maring inyong kabeh aja ngasi dadi pejabat “mban cende mban celadan”. Artine pilih kasih. Nek egin ana pejabat sing atine pilih kasih kedadeane ora apik. Semana uga sing dadi bawahan uga kudu manut karo atasane. Aja ngasi ana bawahan ningen tumindak kaya atasan. ”Kuwe ora apik” , ujare Kaki Wira.

Sing penting pada asih-kinasihan. Sing dadi pemimpin kudu tresna maring bawahane, semana uga bawahan kudu ngormati karo atasane. Nek babagan kuwe wis bisa dilakoni kanthi imbang dilandasi ikhlas Insya Alloh 12 Etika Budaya Malu bakal terpatri nang atine kabeh pagawe, tundune bakal tuwuh kahanan sing nyenengna. ”Kabeh pada isin nglakoni barang ala lan isin ora nglakoni sing apik”, welinge Kaki Wira sing pungkasan.

 

Kuliner Khas Banjarnegara

leye soto  Kacang Jenang purwaceng dawet ayu
You are here